Chuyên đào tạo tiếng Anh cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi

Posts tagged ‘30 phút tiếng Anh mỗi ngày’

Thành ngữ tiếng Anh- idioms

Thành ngữ rất thường được dùng, nhất là trong văn nói. Hôm nay Smart Kids xin giới thiệu một số câu sau đây. Chúng ta cùng đọc to lên nhé 🙂

                                               thanh-ngu-tieng-Anh

1. He who laughs today may weep tomorrow
Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

2. Man proposes, God disposes
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

3. One good turn deserves another
Ở hiền gặp lành

4. A rolling stone gathers no moss
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/Trăm hay không bằng tay quen

5. A miss is as good as a mile
Sai một ly đi một dặm

6. A flow will have an ebb
Sông có khúc người có lúc

7. Diligence is the mother of good fortune
Có công mài sắt có ngày nên kim

8. Love is blind
Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười

9. Behind every great man, there is a great woman
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

10. A bad compromise is better than a good lawsuit
Dĩ hòa vi quí

Mây thẻ